bandzior13

32 teksty – auto­rem jest ban­dzior13.

Dlacze­go tak kurczowo,
Na tym świecie chce­my żyć.

I śmier­ci choćby dzień,
Wyd­rzeć z rąk.

Prze­cież ty­le miałeś chwil,
By pożeg­nać blis­kich z daw­nych dni.

W końcu śmierć to wyt­rawny gracz,
Ona zaw­sze zdąży po­całunek swój ci dać.

I pa­miętaj ci których znasz,
Po śmier­ci znajdą twój ślad.

A wie­czny wiatr,
Za­niesie twe myśli,
Da­lej niż byś chciał. 

myśl

Nie wiem dziś,
Czy wiecznie,
Będę śnił. 

myśl

Czy wy­jaśni mi ktoś,
dlacze­go gdy,
z myśla­mi swy­mi,
jes­tem sam na sam,
tak dob­rze czu­je się.. 

myśl

Epitafium
Tu dob­ry człowiek spoczywa,
Chciał On już w wieku kil­ku lat,
By świat nig­dy więcej nie widział Je­go ran,
A te­raz gdy przeżył po­nad sto lat,
Ziemi od­dał naj­większy dar,
I leży w nadziei,
Że za sto lat,
Wy­rośnie tu,
Zielo­ny las... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Tak.
Wiem jest czas na łzy,
Jest też czas na sny.

Ale czy po­wiesz mi,
Kiedy przyj­dzie czas,
W którym będziemy My... 

myśl

Cze­kam na czas,
Cze­kam na chwilę,
I wbrew niektórych słów,
Cze­kając nie co­fam się,
Bo w końcu znajdę sposób,
Byś i Ty zaczęła obok mnie
Iść i Śnić... 

myśl

Mówi­li mi,
Nie war­to śnić,
Zakłama­niem mam żyć,
Za wszelką cenę,
Na swo­je wyjść.

Tak oni budowali,
Swój świat.

Te­raz jes­tem ja,
Jed­nym słowem niszczę,
Daw­ny ład,
A oni te­raz dzi­wią się,
Już nie muszę snem żyć,
Stworzyłem wokół siebie,
Włas­ny świat.

Ot­wieram oczy,
Nie jes­tem sam. 

myśl

Ba­ran w koszu grzecznie siedzi,
I zająca dziś pilnuje,
Bo ten mały chwat,
Po­malo­wał ty­siąc jaj,
Te­raz smacznie so­bie śpi,
O mok­rym ba­ranie śni,
A ja przez ten,
Krótki wier­sz,
We­sołego Alleluja,
Wszys­tkim śle. 

myśl

niech marzenia,
spełnią się dziś,
byście mog­li sobą być... 

myśl

Każdy z nas dzi­siaj gra,
Co chwi­la inną ma twarz,
W lus­trze led­wo poz­naję się sam,

Mam tej sztu­ki już dojść,
Mówię pass,
Poz­by­wając się każdej z mych,
Niep­raw­dzi­wych twarz,

Te­raz pat­rząc w lustro,
Z uśmie­chem mogę powiedzieć,
Tak to Ja. 

myśl
bandzior13

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bandzior13

Użytkownicy
A B C
Aktywność